See English Version

  گروه های هدف و مخاطبان کنفرانس

  1.اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های روان‌شناسی، مشاوره و علوم  تربیتی و... .

  2.دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي.

  3.كليه نهادها و ارگان‌هاي سياستگذار در امور روانشناسی، روان‌شناسی، مشاوره و علوم تربیتی و... .

  4.وزارتخانه­ ها، سازمان­‌ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه.

  5.آموزش و پرورش 

  6.انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه روان‌شناسی، روان درمانی، مشاوره و آسیب‌شناسی روانی و... .