See English Version

    نمایه سازی مقالات در سامانه ISC


    قابل توجه پژوهشگران ارجمند:

    از آنجایی که این همایش تحت حمایت رسمی و مورد تایید ISC (ناشر تخصصی همایش های معتبر بین المللی و ملی کشور) برگزار می‌گردد، لذا تمامی مقالات پذیرفته شده همایش، در سایت ISC درج و در پایگاه کنسرسیوم محتوای ملی نمایه می‌شود.